Boligkøb

Boligkøb er for de fleste en af livets største beslutninger.

Det er vigtigt, at du ved hvad du går ind til, samt at der er fuldt overblik og gennemsigtighed.

I hele handlen. Vi følger dig trygt hele vejen til døren.

Vi tilbyder følgende
  • Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen.
  • Gennemgang af forsikringsforhold, elrapporten, ejendomsdatarapporten, tilstandsrapporten og herunder tilbud på ejerskifteforsikringensamt husforsikring.
  • Gennemgang af tingbogen og akten m.h.t. servitutter, byrder og hæftelser etc.
  • Gennemgang af alle relevante forhold omkring boligen, afhængig af hvilken type bolig der er tale om, herunder forureningsforhold, BBR-ejermeddelelse, ejerlejlighedsskema, ejer/grundejerforenings generalforsamlingsreferater, regnskaber, vedtægter m.v.
  • Forhandling af de endelige vilkår for handlen med sælgers rådgiver. Legalpass kommer herefter med eventuelle indsigelser overfor sælger/dennes ejendomsmægler og sikrer, at købsaftalen overholder alle Deres ønsker som køber, at den som helhed er udarbejdet korrekt, og at den er i overensstemmelse med det mellem parterne aftalte. Sælgeren anmodes samtidig om at tiltræde allongen/ændringsforslag m.v. og bekræfte dette ved sin underskrift samtidig med sælgers underskrivelse af købsaftalen.
  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde, refusionsopgørelse.
  • En samejeoverenskomst er en aftale mellem personer, der ikke er gift, men som deler ejerskabet til en fast ejendom sammen. Det kan for eksempel være samlevende, venner eller familie. Samejeoverenskomsten sikrer klare rammer og regler for, hvad der skal gælde mellem parterne i forhold til den fælles ejendom, samt hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. Dermed øger en samejeoverenskomst sikkerheden for den økonomiske investering, der er lagt i ejendommen.

Telefon: 28 40 35 81

Adresse: H.C. Ørstedsvej 52, 1. tv. 1879 Frederiksberg C.

© Legal Pass