Familie / Arveret

Testamente for enlige, ugifte samlevende eller ægtefæller, børnetestamente, en samejeoverenskomst eller en ægtepagt.

Testamente for ugifte samlevende

Samlevende arver ikke hinanden

I dansk ret arver man ikke automatisk efter sin parter såfremt man ikke har indgået ægteskab. I takt med et stigende antal ugifte samlevende par, blev det med den nye arvelov i 2008 muliggjort at samlevende kan begunstige hinanden som var de ægtefæller i et (udvidet) samlevertestamente.

Testamente for ægtefæller

I følge arveloven arver afdødes ægtefælle/registrerede partner halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger (børn eller børnebørn). Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.

Praktisk betyder det, at den efterladte ægtefælle arver halvdelen af den afdøde ægtefælles særeje, og ægtefællen beholder og arver ¾ af ægtefællernes samlede fællesbo. Det er den afdøde ægtefælles livsarvinger som arver resten. Ønsker man, at længstlevende arver yderligere kan der udformes et testamente herpå.

Yderligere er det en god ide at gøre sig bevidst om muligheden for at sidde i uskiftet bo, og tage stilling til særlige omstændigheder ved særbørn i et ægteskab.

Børnetestamente

Et børnetestamente er en erklæring, hvor du giver udtryk for, hvem du anser for bedst egnet til at overtage rettighederne og forældremyndigheden over barnet i tilfælde af, at du selv dør, inden barnet bliver myndig, dvs. fylder 18 år. Ligeledes kan man som sammenlevende par/ægtefæller med fælles forældremyndighed sammen pege på den/de personer i prioriteret rækkefølge, man ønsker skal overtage forældremyndigheden i tilfældet af, at I begge måtte afgå ved døden.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en aftale mellem personer, der ikke er gift, men som deler ejerskabet til en fast ejendom sammen. Det kan for eksempel være samlevende, venner eller familie. Samejeoverenskomsten sikrer klare rammer og regler for, hvad der skal gælde mellem parterne i forhold til den fælles ejendom, samt hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. Dermed øger en samejeoverenskomst sikkerheden for den økonomiske investering, der er lagt i ejendommen.

Ægtepagt

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem dig og din kæreste eller ægtefælle, om hvordan Jeres aktiver på nuværende tidspunkt og senere i ægteskabet skal deles eller ikke deles i tilfælde af separation, skilsmisse og død. I kan enten oprette særeje over bestemte aktiver, eller over alt, hvad I hver især ejer inden ægteskabet, samt alt, hvad I erhverver under ægteskabet eller en kombination heraf, ligesom særejet kan gøres tidsbegrænset osv. Med andre ord er der utallige kombinationer, og det er derfor altid relevant at få diskuteret igennem hvad jeres ønsker er.

Vælg mellem:

  • Fuldstændig særeje.
  • Kombinationssæreje.
  • Skilsmissesæreje.

Telefon: 28 40 35 81

Adresse: H.C. Ørstedsvej 52, 1. tv. 1879 Frederiksberg C.

© Legal Pass